ריאיון עם ד"ר הגר צמרת-קרצ'ר על פערי השכר בין נשים לגברים / "צבע הכסף" עם יאיר ויינרב, כאן רשת ב' 4.12.2017

13 שנים חלפו, אבל פערי השכר הצטמצמו רק ב-5%. ד"ר הגר צמרת-קרצ'ר: אנחנו הולכים אחורה, כי כל מקום שיש בו מבנה של פירמידה, זאת אומרת כשיש הייררכיה, מי שמנהל יהיו 80-90% גברים, וזה משהו שלא משתנה.

 

הריאיון נמשך מדקה 4:33 ועד 9:57.

 

לשמיעת הריאיון: https://www.protocol.co.il/economy/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-2017/