שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית – על הספר החדש של פרופ' בועז הוס ועל השאלה עצמה / תומר פרסיקו, בלוג לולאת האל 11.4.2016