שוות - המרכז לקידום נשים: קבוצות דיון ומחקר

קבוצות המחקר המתקיימות במרכז לקידום נשים פועלות לפיתוח ידע עדכני ויישומי מנקודת מבט פמיניסטית, במגוון נושאים הקשורים לייצוגן ולמעמדן של נשים בזירות ציבוריות בישראל.