תמיכה בקידום פעילויות

מכון ון ליר בירושלים הוקם הודות לחזונה ולנדיבותה של משפחת ון ליר מהולנד. יוזמתה של גב' פולי ון ליר, בתמיכת משפחתה, הובילה ליצירת המרכז הבין-תחומי הראשון בישראל ללימודים מתקדמים ולהנהגה אינטלקטואלית ב-1959.

מכון ון ליר בירושלים אסיר תודה לקרן ון ליר ההולנדית על תמיכתה הרצופה ועל מחויבותה המתמשכת למורשת משפחת ון ליר. הערכתנו נתונה גם לתומכינו הרבים אשר מחזקים את תוכניות המכון ואת פעולותיו.

לרשימת התורמים

 

נראה בברכה הקמת שותפויות חדשות כדי לקדם:

מחקר אינטרדיסציפלינרי וניתוח מדיניות בתחומים מרכזיים של מדעי החברה והרוח

שיח מחקרי וציבורי על מחשבה ועל זהות יהודית בת זמננו

תוכניות חדשניות לחינוך אזרחי וגישות חדשות לרפורמה חינוכית

מחקרים משותפים של דתות, תרבויות ומערכות משפטיות באזור הים התיכון

תוכניות תרבותיות והרצאות, שיש בהן עניין לציבור הרחב 

 

כדי ללמוד יותר על ההזדמנויות לתרום למכון ולשתף פעולה עמו נא ליצור קשר עם

סנדרה פיין

טלפון: 02-5605250

פקס: 02-5619293

sandraf@vanleer.org.il

 

מכון ון ליר בירושלים

רח' ז'בוטינסקי 43 ת"ד 4070

ירושלים 9104001

 

מכון ון ליר בירושלים הנו מלכ"ר, המורשה לקבל תרומות פטורות ממס על פי חוק.