תפקידן ומעמדן של הממונות על קידום מעמד האישה במשרדי הממשלה

תפקיד הממונה על קידום מעמד האישה במשרדי הממשלה נוצר כדי לקדם שוויון לנשים בשירות המדינה במגוון היבטים. מחקר הערכה זה בוחן את תפקיד הממונה על מעמד האישה דרך החוויה הסובייקטיבית והאישית של הממונות עצמן. מטרתו לסייע למקבלי החלטות בהבנת החסמים והקשיים בעבודת הממונות ובהערכת האפשרויות לשיפור האפקטיביות של עבודתן בקידום נשים בשירות הציבורי.