תקציב המדינה: כן, להגדיל! / עמר כהן, דבר ראשון 27.6.16

מכון ון-ליר: להגדיל את ההוצאה הממשלתית ב-4% בשנה. בכנס התקציב קראו חוקרי המכון לממן את ההרחבה מהעלאת מיסים. במועצה הלאומית לכלכלה הצטרפו לקריאת ההרחבה, והמליצו שהכסף יבוא מהגדלת הגירעון.

 

לכתבה: http://www.davar1.co.il/21851/#utm_source=facebook&utm_medium=omercohen&utm_campaign=Budget270616