תקציב המדינה: כן, להגדיל! / עמר כהן, דבר ראשון 27.6.16