כנסים שנתיים - התוכנית לכלכלה וחברה

העובדים והעניים: עוני בקרב עובדים בישראל ובעולם
24/01/2017 - 13:30 עד 19:00
התוכנית לכלכלה וחברה תציג מחקר חדש שבחן את השינויים שחלו בעשור האחרון בקרב פרטים עובדים עניים. המחקר התמקד במאפיינים השונים הגורמים לתעסוקה בשכר נמוך ובמשרה חלקית ומצא כי הסיכוי להשתכר שכר נמוך עלה בעשור האחרון בקרב אוכלוסיות חלשות. בכנס נציג את ממצאי המחקר ונדון בהשלכות של חלופות מדיניות שנועדו...
Does Israel have an appropriate pension?
23/12/2014 - 13:30 עד 19:00
Guest lecturer:Retirement Age and Increased Life Expectancy: A Cross-National ComparisonProf. David BlakeDirector of the Pensions Institute, Cass Business School, London UK   Attention: Prof. Blake's lecture was not recorded according to his request.
23/12/2014 - 13:30 עד 19:00
محاضر ضيف:Retirement Age and Increased Life Expectancy: A Cross-National ComparisonProf. David BlakeDirector of the Pensions Institute, Cass Business School, London UK ملاحظة: بناء على طلب بروفيسور بليك لم يتم تسجيل محاضرته
23/12/2014 - 13:30 עד 19:00
הרצאת אורח:Retirement Age and Increased Life Expectancy: A Cross-National ComparisonProf. David BlakeDirector of the Pensions Institute, Cass Business School, London UK   ​לתשומת לבכם: לבקשתו של פרופ' בלייק הרצאתו לא הוקלטה.
17/12/2013 - 13:30 עד 19:30
سيتناول المؤتمر السنوي موضوعات الفقر وانعدام المساواة، وسيشارك فيه خيرة الخبراء وواضعو السياسات من إسرائيل وبلدان العالم, وسيناقش المؤتمر-فيما يناقش- أبحاثا تتعلق بالفوائد التي تجنى من جراء الحصول على الشهادة العلمية في إسرائيل، والفروق بين الفئات السكانية المختلفة بما يتعلق بالاستفادة من التعليم...
17/12/2013 - 13:30 עד 19:30
The annual conference will address issues related to poverty and inequality, and the participants will include leading experts and policy makers from Israel and abroad. Among the topics discussed will be studies related to the return on higher education in Israel and the extent to which different...
17/12/2013 - 13:30 עד 19:30
הכנס השנתי יעסוק בסוגיות בנושאי עוני ואי-שוויון, וישתתפו בו מומחים וקובעי מדיניות מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בין השאר יידונו בכנס מחקרים הנוגעים לתשואה להשכלה בישראל ולהבדלים בין אוכלוסיות שונות בתועלת מהשכלה גבוהה, וניידות ואי-שוויון בשכר בישראל בכמה תקופות. כמו כן יתקיים דיון על אמצעים...
All our conferences are videotaped, recorded, and transmitted live on the Institute's website. Click on the page of each conference to view the fascinating lectures and discussions that took place.
يجري تصوير وتسجيل جميع مؤتمراتنا، وتُنقل ببث حي على موقع المعهد. عند الدخول إلى صفحة مؤتمر ما، يمكنم مشاهدة المحاضرات والنقاشات المشوّقة التي دارت هناك.
כל הכנסים שלנו מצולמים, מוקלטים ומועברים בשידור חי באתר המכון. בכניסה לדף של כל כנס תוכלו לצפות בהרצאות ובדיונים המרתקים שהתקיימו.

Pages