איכות החיים בישראל: הווה מול עתיד

יום ראשון 20/12/15, 13:00 עד 19:15

הכנס השנתי העשירי של התוכנית לכלכלה וחברה

הכנס השנתי, אירוע הדגל של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, ייערך כבכל שנה בשלהי חודש דצמבר. בכנס יוצגו עבודות שהוכנו במסגרת התוכנית בשנה החולפת ויתארח בו חוקר בין-לאומי בעל שיעור קומה אשר מומחה לנושא הכנס.
השנה נעסוק בתחום ההולך ומתפתח בשנים האחרונות בכלכלה הציבורית ואשר יש לו השפעות מרחיקות לכת על מדיניות: מדידת איכות חיים. בשנים האחרונות התרבו היוזמות בישראל ובעולם למדידת איכות חיים כתחליף למדידת התמ"ג והצמיחה במשק כאמצעי להערכת רמת החיים במדינה. על רקע זה, בשנתיים האחרונות מקדמת התוכנית את יצירתו של מדד ון ליר לאיכות החיים בישראל בהתבסס על התחומים שמדגיש ארגון OECD. בתוך כך הממשלה החליטה גם היא לקדם יוזמה להסדרת המדידה של איכות החיים בישראל, אך בשלב זה היא פרסמה רק את רשימת האינדיקטורים. המדד שפותח בתוכנית לכלכלה וחברה כולל מדידה של קיימות לטווח ארוך ושל איכות החיים כיום על פי המלצת OECD, והוא מתבסס על השקפותיהן של שתי קבוצות עיקריות בדבר מרכיבי איכות החיים בחברה: מומחים בתחומים השונים והציבור הרחב בישראל. שקלול ההשקפות השונות מניב בסופו של דבר מכשיר מהימן המשקף את איכות החיים במדינת ישראל בימינו.
בכנס השנתי יוצג מדד ון ליר לאיכות החיים, ויתקיימו בו דיונים בהשתתפות חוקרים מהאקדמיה, מומחים וקובעי מדיניות בתחומי איכות החיים: סביבה, חינוך, בריאות, דיור, רווחה, ביטחון אישי ועוד. אורח הכבוד של הכנס, פרופ' אנדרו אוסוולד, מומחה עולמי למדידת איכות חיים, יתייחס בהרצאתו לגורמים העיקריים המשפיעים על איכות החיים וייתן סקירה מחקרית בין-לאומית על הנעשה בתחום במדינות המפותחות. הכנס יסוקר בהרחבה בכלי התקשורת.