אינדיקטורים כמותיים בתחום של 'עבודות שקופות'

יום שני 10/07/17, 10:00 עד 15:00

סדנה

מוזמנים בלבד

בשנה האחרונה ערכנו במרכז שוות במכון ון ליר ובמכללה האקדמית תל אביב יפו מחקר איכותני בנושא עבודות שקופות. "עבודה שקופה" היא עבודה הנעשית בספרה הפרטית של משק הבית, עבודה התנדבותית בספרה הציבורית ועבודה רגשית הנעשית בספירה הציבורית והפרטית כאחד, אך אינה מוגדרת או זוכה להכרה כעבודה ואינה מקנה תגמול. המחקר נועד לבחון את אופן הביטוי של עבודות שקופות בחייהן של נשים וגברים בישראל ואת המשמעויות שהן מייחסות לעבודות אלה. באמצעות סקירת הפעילויות הנעשות על ידי נשים במהלך יומן והאופן שבו הן מנהלות את זמנן, נפרשת תמונה עשירה של מגוון העבודות השקופות בקרב נשים ממיקומים חברתיים שונים.

מטרת הסדנה הנוכחית היא לתרגם תמונה איכותנית זו למדדים כמותניים מתוך שאיפה להציע מדדים אלה לביטוח הלאומי (ואף ללמ"ס) למעקב ארוך טווח. מעקב זה יאפשר להבין טוב יותר את מצבן ומעמדן של נשים בישראל ואת תרומתן הכלכלית השקופה.

בסדנה יקחו חלק מגוון של חוקרות מהאקדמיה, פעילות מארגונים פמיניסטיים ונשים בתפקידים רלבנטיים במוסדות המדינה (בנק ישראל, משרדי ממשלה, ביטוח לאומי, למ"ס). בתחילת הסדנה יוצגו ממצאים עיקריים מן המחקר עצמו, תוצג סקירה תיאורטית קצרה וכן בחינה השוואתית של מדיניות רלבנטית במדינות שונות בעולם.