אקדמיה באנגלית בלבד? שאלת השפה במדעי הרוח והחברה בישראל

יום שלישי 13/03/18, 09:30 עד 15:00

יום עיון

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משתלבת במידה הולכת וגדלה בקהילה האקדמית הבינלאומית. לתהליך זה יש צדדים חיוביים רבים אך גם השלכות מסוכנות. אחת מהן היא הניתוק הגובר בין החוקרים לבין החברה והתרבות המקומית.

הדרישה לפרסום בבמות בינלאומיות מביאה לידי כך שאקדמאים רבים, גם במדעי הרוח והחברה, מפרסמים רק באנגלית. עקב כך הם הולכים ומאבדים את היכולת לחשוב, לחקור ולכתוב בשפת המקום ובעצם לתקשר עם החברה. לתופעה זו, כאמור, השלכות רחבות, ואלה המרכזיות שבהן: התנכרותם של חוקרים ומרצים במדעי הרוח והחברה לשפת המקום גורמת לדלדול המחשבה והשפה; הכתיבה בשפה זרה נוטה לעיתים לדלות ולשטחיות ומפרנסת תעשייה תת-קרקעית שלמה של תרגומים ברמה נמוכה; התרופפות הקשר בין האקדמיה לציבור, והתהודה המועטה של המחקר העשיר הנעשה במוסדות, תורמים לירידה בפופולריות של הלימודים האקדמיים במדעי הרוח והחברה.

בכינוס ישתתפו חוקרים ובעלי תפקידים במערכת ההשכלה הגבוהה וידונו בכרסום במעמדה של השפה העברית באקדמיה בישראל. כמו כן יידון מצבה המיוחד, והשברירי עוד יותר, של השפה הערבית באקדמיה.