בחירה חופשית: עמדה יהודית ופילוסופית?!

יום חמישי 23/11/17, 18:00 עד 20:30

ערב עיון

בעקבות ספרו של

שלום צדיק

מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים

בהוצאת מכון ון ליר והוצאת מאגנס, 2017

הספר מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים מציע ניתוח מקיף של עמדות הפילוסופים היהודים בימי הביניים בשאלת הבחירה החופשית. מוצגות בו זוויות שונות של בעיית הבחירה בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה היהודית בפרט: האם קיימת באמת בחירה חופשית או שמא אין היא אלא אשליה? מהו יחסם של חכמי ימי הביניים לכתוב בתנ"ך ובספרות חז"ל בנושא הבחירה? מהו הכוח המאפשר לאדם להשתחרר מן הדטרמיניזם הסיבתי?

ערב העיון יעסוק בשאלות האלה, מתוך ניסיון לברר אם ישנה עמדה יהודית מהותית אחת בשאלת הבחירה החופשית. כמו כן יידונו השאלות כיצד שינויים היסטוריים כמו המעבר מן הערבית לעברית השפיעו על המחשבה הפילוסופית, וכיצד העיון בהיסטוריה של הפילוסופיה כשהוא לעצמו מסייע בניתוח שאלות פילוסופיות כבדות משקל.