בין הנכבה לאינתיפאדה: מגמות ותמורות בספרות הפלסטינית

יום שלישי 06/12/11, 14:00 עד 19:00

מטרתו של יום העיון להאיר את ההתפתחויות שחלו בספרות הפלסטינית משנת 1948 ועד ימינו. במהלך היום ידונו חוקרות וחוקרים מתחומי ידע שונים בספרות ובשירה הפלסטינית באופן כללי ובכמה מקרי בוחן מרכזיים, דוגמת מחמוד דרוויש וסמיח אלקאסם, מתוך ניסיון לעמוד על האלמנטים הייחודיים לספרות הפלסטינית. הדוברים ינסו להציג תמונה מורכבת של הספרות הפלסטינית הנכתבת בצל מאבק פוליטי מתמשך וחתירה לשחרור לאומי. ביום העיון יידונו בין השאר מוטיבים ספרותיים בכתיבה הפלסטינית, הביטוי הפוליטי הפלסטיני בטקסט הספרותי, וספרות נשים פלסטיניות ומקומה בקורפוס הלאומי.