בין פטיש ההפרטה לסדן האתיקה

יום שני 23/11/15, 16:30 עד 20:00
מיקום האירוע: 
במרכז לאתיקה, אודיטוריום דה בוטון במרכז הכנסים ע"ש אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים

המרכז לאתיקה בירושלים
בשיתוף המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

לפרטים ולהרשמה: יעל צלניק (המרכז לאתיקה בירושלים)

yaelz@mishkenot.org.il ;02-6292223

או באתר www.mishkenot.org.il/ethics

בכנס זה ייבחנו סוגיות אתיות המתעוררות בעקבות תהליכי ההפרטה. המצדדים בהפרטה טוענים כי היא מביאה להגברת היעילות והתחרות, לשיפור השירות לאזרחים, לרגולציה ראויה, למניעת שחיתות, לגמישות תעסוקתית, להקטנת שירות המדינה, ולשילוב המגזר העסקי והחברתי בעשייה הציבורית. מנגד, המתנגדים טוענים כי כל אחד מהנימוקים האלה מעורר סוגיות אתיות כבדות משקל, החל בהגדרת האינטרס הציבורי הכולל לעומת האינטרס העסקי הצר וכלה בשאלת טוהר המידות והיקף השחיתות בארגונים לא־ מדינתיים בהשוואה למגזר הציבורי. אחד הנושאים הרגישים הוא הפרטת השירותים החברתיים והשפעתה על האתיקה המקצועית של העוסקים בתחום. מצבם של העובדים בשירותים המופרטים עדין ומורכב לאין שיעור ממצבם של עמיתיהם במגזר הציבורי: מצד אחד, מתוקף האתיקה המקצועית ומחויבותם למקצוע הם נדרשים לשמש “שומרי סף” של האוכלוסייה שהם משרתים; מצד שני, ביטחונם התעסוקתי נתון בידי מנהלי עמותות וגופים עסקיים שעיקר מחויבותם למוסד שבראשו הם עומדים ולהגדלת רווחיו, ולאו דווקא לאתיקה וליושרה מקצועית. במציאות כזאת, הקוד האתי של השירות הציבורי – גישה אוניברסלית, שירות שוויוני ושמירה על האינטרס הציבורי – הולך ומתפוגג, ושום רגולציה, חזקה ככל שתהיה, אין בכוחה למנוע את התהליך הזה. הכנס יסקור ארבעה מקרי מבחן: מערכת החינוך, משטרת ישראל, דואר ישראל והקמת מאגר נתוני אשראי, ויבקש לבחון מהן החובות האתיות המוטלות על גופים מופרטים, לרבות כאלה שנותנים שירותים למשרדי הממשלה ולרשויות המקומיות.