"בניכוי חרדים וערבים": חרדים ופלסטינים במציאות ניאו-ליברלית

יום שני 01/04/19, 18:00 עד 20:15

ערב עיון

מכון ון ליר בירושלים מזמין את הציבור לדיון בשינויים המקבילים העוברים על החברה החרדית והפלסטינית בישראל בשנים האחרונות. בעוד שבמישור הפוליטי-מדינתי יהודים ופלסטינים מופרדים אלו מאלו ויהודים זוכים ליחס מועדף, הרי שבכל מה שקשור לשוק העבודה ולהשכלה הגבוהה בשנים האחרונות מתחילים להופיע דפוסי פעולה שונים, אם לא הפוכים. מחד, הממשלה פועלת במרץ לשילוב פלסטינים וקידומם באופן שאיננו מתיישב עם התפיסות הלאומניות של ממשלות הימין בשנים האחרונות, ומאידך חרדים חשופים לסנקציות ותהליכי שילוב שמאיימים לפרק את אורחות חייהם. בעוד שניתן להבין את שילוב הפלסטינים מתוך כוונה לטשטש את זהותם הלאומית ואת שילוב החרדים בצבא מתוך כוונה ליצור חברה שוויונית יותר, הרי שגידולם המשמעותי בשוק העבודה העתידי מצביע יותר על שיקולים כלכליים שמאתגרים חישוב פוליטי גרידא. הדיון ינסה להנכיח את הכוחות הכלכליים והחברתיים הפועלים על שילוב של חרדים ופלסטינים הפועלים מאחורי שינויים אלו ולהציע דרכים מורכבות יותר להבנת תהליכים אלו החורגות מהשיח הציבורי השגור.