האם אפשרי תכנון כולל במערכת החינוך?

יום שלישי 10/11/15, 16:00 עד 20:00

יום עיון

סיכום ביניים של קבוצת הדיון במכון ון ליר בירושלים