האם קיימת ביואתיקה ישראלית ייחודית?

יום רביעי 14/03/18, 18:00 עד 20:30

ערב דיון (בעברית) לכבוד צאת הספר

Bioethics and Biopolitics in Israel

Socio-legal, Political, and Empirical Analysis

Edited by Hagai Boas, Yael Hashiloni-Dolev, Nadav Davidovitch, Dani Filc, Shai Lavi

Cambridge University Press, 2018

האם הדיון בשאלות של ביואתיקה שונה בישראל מאשר במקומות אחרים בעולם, ואם כן במה? האם ביואתיקה מוגבלת אך ורק לסוגיות של אתיקה רפואית או שהיא מתפרסת על פני סוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות? באיזו מידה מושפעת ההתנהלות במרחב הרפואי מההקשר החברתי והפוליטי שבה היא מתקיימת? אוסף המאמרים Bioethics and Biopolitics in Israel, בעריכת חגי בועז, יעל השילוני-דולב, נדב דוידוביץ', דני פילק ושי לביא, מציע תשובות לשאלות אלו. בערב הדיון לכבוד הספר נתמקד בשאלה: ביואתיקה בישראל או ביואתיקה ישראלית?