הגדולים

יום שלישי 06/06/17, 18:00 עד 21:30

ערב עיון בעקבות הספר

הגדולים

אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

בעריכת בנימין בראון ונסים ליאון

(הוצאת מכון ון ליר והוצאת מאגנס)

הגדולים הוא אסופת מאמרים העוסקת במנהיגיה הרוחניים של היהדות החרדית. ערב העיון יוקדש לבירור התפתחותו והשלכותיו של המושג "גדולים".