החברה האזרחית והדמוקרטיה בישראל

יום שלישי 19/12/17, 10:00 עד 16:15
מיקום האירוע: 
באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בית מאירסדורף, אולם 503

כנס דו-לשוני בעברית ובערבית בליווי תרגום סימולטני

במסגרת החברה האזרחית בישראל פועלים ארגונים רבים ומגוונים. אך האם ריבוי הארגונים מעיד על דמוקרטיה בריאה וחיונית? והאם פעילות הארגונים אכן מקדמת ערכים דמוקרטיים או שמא מדובר במראית עין בלבד ולאמיתו של דבר אין לה השפעה של ממש על השלטון? שאלות אלו ואחרות יידונו בכנס שיתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים, פרי שיתוף פעולה בין מכון ון ליר בירושלים, המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, ומכון וולטר ליבָּך לחינוך לדו-קיום יהודיערבי שבאוניברסיטת תל אביב. הכנס ייפתח בהרצאה מפי פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון ליבך ומחבר הספר החברה האזרחית הערבית בישראל (הקיבוץ המאוחד, 2017). לאחר מכן יתקיימו שני מושבים שבהם תיבחן השפעתם של ארגוני החברה האזרחית בישראל על החברה, על קידום הדמוקרטיה, ועל היחסים בין האזרחים לשלטון.

הכנס יתקיים בערבית ובעברית, במסגרת מאמציו המתמשכים של מכון ון ליר לקדם את השפה הערבית כשפת דיון ומחקר ולעודד חתירה לשוויון בין יהודים לערבים בישראל.