החברה הבדואית בנגב בין מחאה להסדר בעקבות מתווה בגין-פראוור

יום רביעי 05/02/14, 18:30 עד 21:00

 

במת ון ליר לדיון אקטואלי

הדיון יעסוק בעקרונות התוכנית ובסיבות להתנגדות לה, וכן במחאות שהתפרצו לאחר פרסום מתווה בגין-פראוור ובמשמעותן. כמו כן יידונו שאלות בנוגע למחאה ושורשיה: מה ניתן ללמוד מהתפרצות זו על יחסי המדינה והאוכלוסייה הבדואית; מה ניתן ללמוד ממנה על שיח האזרחות בישראל; ומה היא מלמדת על השינויים הפנימיים בחברה הבדואית בארץ. בדיון נעסוק גם בשאלה אילו מסקנות יש להסיק בנוגע לדרך ולעקרונות אשר מהם יוכל לצמוח בעתיד מתווה בר קיימא להסדרת הנושא – מתווה שיתבסס על הבנה והסכמה בין החברה הבדואית ובין המדינה, על מנת להפיג את המתיחות, לקדם חברה הוגנת ושוויונית ולמנוע את העימות הבא.