הכוון תעסוקתי

יום שני 27/07/15, 09:30 עד 14:45
מיקום האירוע: 
מכללת עזריאלי להנדסה, רח' יעקב שרייבוים 26 , בית הכרם, ירושלים - אודיטוריום 001

התוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית
פורום האחראים והרכזים באוניברסיטאות ובמכללות

כנס בנושא:
הכוון תעסוקתי

 

למוזמנים בלבד