הכלכלה הפוליטית של הפלסטינים בישראל: בין קולוניאליזם לניאוליברליזם | סדנה ראשונה