הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע

יום ראשון 16/06/19, 08:45 עד 18:30

האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע

The Israeli Society for the History & Philosophy of Science

 

הרצאות שכותרתן באנגלית יינתנו באנגלית

English-titled lectures will be in English