המוות והפילוסופיה של ההלכה - דמויות מיתולוגיות ואמונות עממיות בהלכה