המוות והפילוסופיה של ההלכה - מחשבה בין־דתית ופילוסופיה כמצע להלכה בנושא המוות