המוות והפילוסופיה של ההלכה - רב־שיח — על הכחשת המוות: פסיכולוגיה ופילוסופיה של ההלכה