המוזיאון והמקום הקדוש הליברלי

סרט   |   מוזיאון   |   קדוש   |   ליברלי
יום שני 16/04/18, 19:00 עד 21:30

הקרנת הסרט ודיון

"המוזיאון" 

במאי: רן טל

(2017, 74 דקות, בעברית)

האם אי הזכרת יציאת מצרים בתערוכה על פרעה במוזיאון ישראל הינה אכן חילול הקודש כפי שטוען בסרט אחד מהמבקרים במוזיאון? חילול של איזו קדושה?

האם ניתן לדבר על מוזיאונים כמקום קדוש לתרבות החילונית/ליברלית? אם כן, מה גורם משבר החילון לאותה קדושה? איך מיוצרת הקדושה במוזיאון, מי מייצרה, עבור מה ועבור מי? אילו אפשרויות נורמטיביות, פוליטיות ותרבותיות מאפשרים מוזיאונים עבור חברות המנסות לספר לעצמן את סיפורן?

הערב הוא חלק מסמינר "מקומות של קדושה" שנערך במכון ון ליר בירושלים.