הסיבות לפיתוח הכלכלי האִטי בעולם הערבי: ויכוח נמשך

יום שלישי 08/11/11, 17:00 עד 19:00

סדרת מחלוקות בכלכלה מבקשת להציג באופן מאוזן סוגיות בכלכלה העומדות במרכז סדר היום הציבורי ולהשתית את הדיון הציבורי בנושאים אלה על מסד מושגי ועובדתי מוצק. מטרת הסדרה היא להציג כל נושא ממגוון זוויות, לפרוס את השיקולים בעד ונגד מדיניות זו או אחרת כדי להציג לעיני הציבור את התמונה המלאה, ולסייע לו לגבש דעה מושכלת מתוך ידיעת הטווח המלא של אפשרויות הפעולה.