הערבים בשוק העבודה בישראל

יום רביעי 23/10/13, 17:00 עד 20:00

שיעורי השתתפותו הנמוכים של המגזר הערבי בשוק העבודה בישראל מעוררים דאגה. בנוסף, רבים מערביי ישראל מתקשים למצוא עבודה ושיעורי האבטלה בקרבם גבוהים. המועסקים שבהם מרוכזים במספר מצומצם של משלחי יד שהשכר הנהוג בהם נמוך. עקב כך שיעור העוני בחברה הערבית בישראל גבוה ביותר והדבר מוסיף לתחושת הניכור של חברי אוכלוסייה זו מן המדינה וממוסדותיה. שיעור השתתפותם הנמוך פוגע  גם במשק הישראלי בכלל, ובתוצר בפרט.

ביום העיון יציגו פרופ' ערן ישיב מאוניברסיטת תל-אביב וניצה (קלינר) קסיר מחטיבת המחקר בבנק ישראל את מחקרם בנושא. לאחר מכן יתקיים דיון פתוח בממצאי המחקר בהשתתפות יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת פרופ' אבישי ברוורמן, נשיא מכללת אחוה פרופ' עליאן אלקרנאוי וראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה פרופ' פייסל עזאיזה.