הר הצופים והמודיעין: כניסת תוכנית "חבצלות" לאוניברסיטה העברית

יום רביעי 24/07/19, 18:30 עד 21:00

ערב דיון

מראשית שנת הלימודים תש"פ (אוקטובר 2019) תחל לפעול באוניברסיטה העברית בירושלים תוכנית "חבצלות" של אגף המודיעין בצה"ל. מדובר במהלך שנוי במחלוקת שמתקבל באקדמיה בתגובות מעורבות. הביקורת מופנית כנגד שילובה של תוכנית צבאית, שחניכיה אמונים על "דע את האויב", במרחב אזרחי ביקורתי, המשותף ליהודים ולערבים וחייב להכיל מגוון סתירות ורגישויות. בערב הדיון נבחן את הסוגיה מזוויות שונות, ונתמקד בשאלות עקרוניות הנוגעות ליחסי צבא–חברה בישראל.