התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

יום שלישי 22/11/16, 09:30 עד 15:30

 

פורום האחראים והרכזים של תוכנית המל"ג/ות"ת להנגשת האקדמיה לחברה הערבית

 

התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

יישום, אתגרים והמלצות

 

למוזמנים בלבד

 

בכנס יוצגו לראשונה עיקרי הממצאים מתוך סקר הסטודנטים של מחקר ההערכה שביצע מכון ברוקדייל על יישום תוכנית המל"ג להנגשת האקדמיה לחברה הערבית בשנים 2012–2016, לצד הצגת אתגרי המשך התוכנית.

בחלקו השני של היום יתקיים דיון של חברי הפורום, המבצעים את התוכנית בפועל, ויגובשו המלצות לות"ת כיצד ניתן לשפר ולחזק את התוכנית הרב-שנתית החדשה.