התשובה להפרטה: חקיקה!?

יום שני 07/11/11, 16:45 עד 19:30

 

המחאה החברתית הציפה שאלות מהותיות בעניין מדיניות ההפרטה בישראל. על אף המחאה, ממשלת ישראל ממשיכה בתהליכי הפרטה כמעט בכל תחום של חיינו. גם דוח טרכטנברג לא התייחס לסוגיה העקרונית והסתפק בהמלצה להגביר את הרגולציה. 
המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים יוזם חקיקה שמטרתה להסדיר את סוגיית ההפרטה, בעיקר בשירותים החברתיים, ומכין הצעת חוק שעיקרה העברת נטל ההוכחה אל המפריט. 
חלקו הראשון של הכינוס יעסוק בקשר שבין הפרטה לריכוזיות, וכן בסקירת הפרטות חשובות שנעשו או שעומדות על הפרק, ושיפורסמו בדוח השנתי של המרכז בשנת 2011. חלקו השני ייוחד לדיון בעקרונות של הצעת חוק להסדרת ההפרטות.