חוק ירושלים: השלכות אזרחיות ופוליטיות

יום רביעי 03/01/18, 18:00 עד 20:00

בימת ון ליר לדיון ציבורי

לאחרונה עבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת תיקון לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל אשר בין השאר מניח את הבסיס החוקי לשינוי גבולותיה המוניציפליים של ירושלים. התפתחות זו מעלה שאלות רבות בנוגע להשלכות הפוליטיות והמוניציפליות של החוק על תושבי העיר הערבים והיהודים כאחד. בימת ון ליר לדיון ציבורי תעסוק בתיקון הנוכחי לחוק, וכן במשמעויותיו לחיי היומיום בירושלים ולמשא ומתן עתידי על גבולותיה.

האירוע הוא חלק מ:

בימת ון ליר לדיון ציבורי