חיפה: בין מציאות לחזון של עיר משותפת

יום שלישי 05/03/13, 13:30 עד 18:00

הספר חיפה - בין מציאות לחזון של עיר משותפת בהוצאת שתיל מציג עקרונות וקווים מנחים לבניית חברה עירונית משותפת, דוגמאות ממודלים בין-לאומיים של ערים הטרוגניות וניתוח של המצב הקיים בחיפה. בכתיבת הספר השתתפו כשלושים כותבים בני קהילות שונות בעיר ונציגים של דיסציפלינות מקצועיות מגוונות. משתתפי הכנס יבחנו במבט ביקורתי את ההצעות ואת הכיוונים העולים מן הספר וידונו בשאלות כגון: איזו אלטרנטיבה המרחב המשותף מצליח ליצור במצב של סכסוך לאומי מתמשך ומה ניתן לעשות כדי לקדם או לשמר ממדים משותפים כאלו גם בתנאים של הסלמה? האם העיר יכולה ליצור אלטרנטיבה ומה ניתן ללמוד ממקרים דומים בעולם?