חלופות לחלוקה? עתידים פוליטיים לישראל ופלסטין / שרה העצני-כהן ולב גרינברג

חלופה   |   חלוקה   |   עתיד   |   פוליטי   |   ישראל   |   פלסטין
יום שישי 12/01/18, 10:00 עד 12:30

סמינר ון ליר 2018

מפגש ראשון

ההשתתפות בסמינר היא למוזמנים בלבד.

משתתפים שיאשרו את השתתפותם מתבקשים להיות נוכחים בכל מפגשי הסמינר.

כיום, אולי יותר מבכל תקופה אחרת במאה האחרונה, חלוקת הארץ לשתי מדינות ושני עמים נראית פחות ופחות בת-יישום. במציאות היסטורית חדשה זו מתבקשות שיחה ומחשבה מסוג אחר: אם עד לא מזמן הפתרון של מדינה אחת נדון בחוגים מצומצמים בשולי הפוליטיקה והחברה הישראלית, הרי כעת הרעיון של חיים משותפים במסגרת פוליטית אחת הולך ומתפשט בציבוריות הישראלית ומתחיל להישמע אפשרי ואולי אף רצוי.

בה בעת, נוכח ההיסטוריה הארוכה של הסכסוך והעמקתו, אין מנוס מן השאלה אם אכן ישנה חלופה מושגית ומעשית למדינת הלאום הישראלית והפלסטינית.

סמינר ון ליר יעסוק במחשבה על עתידים פוליטיים בישראל ובפלסטין מתוך התמקדות בשאלות היסוד העומדות בלב המפגש בין ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים. כיצד מתחילים לחשוב על התארגנות פוליטית חלופית במקום שבו עקרון היסוד של הפרדה לאומית וטריטוריאלית העומד בבסיס הריבונות המודרנית נראה בלתי אפשרי? כיצד יתמודדו המחשבה הפוליטית הציונית והפלסטינית עם שינוי יסודי כל כך בצורת המשטר? מה יכול לתרום הדיון בנושאים אלו למחשבה על עתיד פוליטי בישראל, ומהם קווי המתאר של פיוס עתידי? שאלות אלו ואחרות יעסיקו אותנו במפגשי הסמינר השנה.

הסמינר יכלול חמישה מפגשים שיתקיימו בימי שישי בשעות 12:30-10:00

כל מפגש יכלול הרצאה ותגובה, ולאחר מכן דיון.

האירוע הוא חלק מ:

סמינר ון ליר 2018