חקר ההשכלה הגבוהה והאקדמיה בישראל

יום חמישי 27/12/18, 14:00 עד 17:30

יום עיון

לרגל סיכום עבודת קבוצת הדיון ופרסום גיליון מיוחד של כתב העת מגמות

למוזמנים בלבד

מרצה אורחת: ד"ר דפנה גלבגייסר

השלכות בלתי צפויות: כיצד התרחבותה של מערכת ההשכלה האמריקאית השפיעה על מגוון הסטודנטים בקמפוס וההחזרים להשכלה גבוהה בשוק העבודה
(Unintended consequences: expansion, campus diversity, and changes in the returns to higher education for low-income students)