חרדיוּת, לאומיוּת ומזרחיוּת

יום חמישי 30/03/17, 19:00 עד 21:00

ערב עיון בעקבות ספרו של נסים ליאון
המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד 
בחרדיוּת המזרחית

הספר מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט את דיוקנה של הלאומיות בזרם החרדי-מזרחי וטוען כי בניגוד לעמדה המסויגת והאינסטרומנטלית של החרדיות האשכנזית ביחס לציונות, עמדת הזרם המרכזי בחרדיות המזרחית כלפי מוסדות המדינה הייתה מורכבת יותר, גם אם התאפיינה בדואליות בין הנכונות לקבל אחריות על מוסדות אלו לבין הגישה הלעומתית כלפיהם. פרקי הספר פורשים את התנאים ההיסטוריים, האתניים, הפוליטיים והקהילתיים שהובילו לשניות זו ואת אסטרטגיות הניווט והתמרון בין מוסדות המדינה, החרדיות האשכנזית והציונות הדתית. (סדרת הקשרי עיון וביקורת בעריכת יהודה שנהב, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד).


בערב העיון הספר יימכר בהנחה