יחסה של ספרות חז"ל לעוני, לעניים ולצדק חברתי, ומה ניתן ללמוד מכך על יחס החברה לעני ולחלש בימינו?

יום שני 27/04/15, 17:00 עד 19:30

 

ערב דיון לכבוד ספרה של יעל וילפנד

Poverty, Charity and the Image of the Poor in Rabbinic Texts from the Land of Israel
(Sheffield Phoenix Press, 2014)

תופעת העוני מלווה את החברה האנושית משחר ההיסטוריה. כל חברה פיתחה לה דרך משלה להתייחס לעוני ולהתמודד עמו. ד"ר יעל וילפנד, מתארת בספרה, כיצד הסבירו חכמי ארץ־ישראל בחמש המאות הראשונות לספירה את תופעת העוני, כיצד הציעו להתמודד עמה ובאיזה אופן שרטטו את דמותו של העני. עיון במקורות מעלה שהחכמים התחבטו רבות בסוגיות אלו וניסו לגשר על הפער בין הציווי המקראי לתמוך בעניים לבין התרבות ההגמונית וההיררכית של העולם הרומי, ואחר כך הנוצרי, שבו חיו. על אף הפערים העמוקים בין המציאות בעולם העתיק למציאות בעידן שלנו, השאלות המרכזיות רלוונטיות גם בימינו.

חלקו הראשון של ערב העיון יעסוק בזיקתה של ספרות חז"ל לצדק חברתי ובשאלות כגון :מיהו עני ומהן הסיבות לעוני? מי אחראי לעוני ומהן חובות החברה לענייה? כיצד נכון לחלק את המשאבים המוגבלים של הקהילה המוקצים לתמיכה בעניים? האם על הנותן לעני לצפות להכרת תודה? האם יש מקום לפתח יחסי פטרונות בין הנותן למקבל? ועוד. מגוון העמדות המתגלות במקורות בנוגע לשאלות הללו מאפשר דיון מרתק בַּיחס לעוני ולתמיכה בעניים. בחלקו השני של הערב נבחן מהן עמדות היסוד המוסריות בתרבות ישראל ונדון בשאלה האם ניתן לעשות שימוש בתשובות שסיפקו החכמים בבואנו להתמודד עם המציאות הכלכלית־חברתית בימינו – מציאות הנשענת על האתוסים של תרבות המערב, ששורשיהם בתרבות היוונית והרומית.