כנס סיום השנה של התוכנית לכלכלנים חברתיים

יום חמישי 30/07/15, 18:30 עד 20:00

 

התוכנית לכלכלנים חברתיים גאה להזמין לכנס סיום השנה

 

בשנים האחרונות התחוללו ברחבי העולם ובישראל שינויים דרמטיים בשיח הציבורי על חברה וכלכלה. נושאים כמו אי-שוויון חברתי, פערי שכר והשלכותיהם, אופייה של הרגולציה הממשלתית והמבנה הרצוי לשוק העבודה נעים משולי הדיון הציבורי אל מרכז הבמה. אנשי אקדמיה, כלכלנים ואנשי ממשל קוראים ופועלים לגיבוש מדיניות ציבורית מאוזנת וצודקת יותר, החותרת לשלב בין מגזר עסקי תחרותי, רגולציה חזקה ומדינת רווחה מתקדמת. במקביל, ובזיקה ברורה לשינויים חשובים אלו, יותר ויותר צעירים מבינים שכדי להשפיע ולחולל שינוי הדור הצעיר צריך לקבל על עצמו אחריות ולהשתלב במקום שבו מעוצבת המדיניות החברתית-כלכלית בישראל – השירות הציבורי. מתוך המפגש בין הרצון המבורך של צעירים להשפיע לבין הצורך לפתח חשיבה כלכלית המיטיבה עם כלל האוכלוסייה נולדה התוכנית לכלכלנים חברתיים.