להלחין כוח, לשיר חירות

מוזיקה   |   כוח   |   שירה   |   חירות
יום רביעי 20/12/17, 18:00 עד 20:00

ערב דיון לכבוד צאת ספרם של

רות הכהן-פינצ'ובר  ירון אזרחי

להלחין כוח, לשיר חירות

קשרים גלויים וסמויים בין מוזיקה לפוליטיקה במערב

בספרם להלחין כוח, לשיר חירות מבקשים המחברים – רות הכהן-פינצ'ובר וירון אזרחי – לחשוף את פניהם הרבות של הקשרים הגלויים והסמויים בין המוזיקה והפוליטיקה כפי שאלה התגלו והתגלגלו בתולדות השתיים במאות השנים האחרונות במערב. עיקר הדגש בספר הוא על חשיפת הרקמה הרגשית והאסתטית של משטרים מונרכיים, לאומניים, טוטליטריים, ליברליים ודמוקרטיים כפי שהיא מתגלמת מבעד לקשרים אלה. מלכים ושליטים, מתברר, ידעו לרתום את המוזיקה לאסתטיזציה ולרוממות הכוח, אך המוזיקה מצאה את מקומה גם בעידוד הסולידריות וההתלהבות של מהפכנים. במדינה הלאומית היא ידעה לכסות על פחד המוות במקצבים וזמרה של חיילים הצועדים מאחורי הדגל אל שדה הקרב, אך בה בעת נתנה ביטוי לתחושות מקבריות ולמרי אנטי-מלחמתי. ברוח הליברליזם הדמוקרטי, הצליחה המוזיקה לא אחת לגלם את הפנימיות של היחיד, אך גם לטפח את אסתטיקת השיח הקאמרי.

מהם המנגנונים ההדדיים של שתי אמנויות חמקמקות אלו – אמנות הצליל וא(ו)מנות השלטון – המאפשרים מגוון כה רחב של עיצובי הסובייקט הפוליטי ודמות הריבון וממשלתו? הספר מוביל את קוראיו לכמה תשובות עקרוניות לשאלה זו, הנובעות מתוך סגולותיהן הייחודיות של כל אחת מן התופעות הנדונות כפי שהן עוצבו בהקשרים התרבותיים השונים.

(הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד)