לנתץ את הדימוי: הרס ארכיאולוגיה בידי דאע"ש

יום שני 19/09/16, 18:00 עד 20:00

ערב עיון

במסגרת מדיניותו הקיצונית של דאע"ש ועל בסיס האידיאולוגיה הרדיקלית של הארגון, החלו לוחמי דאע"ש בשנת 2014 לכבוש אתרי מורשת עולמית ולפגוע בהם באופן שיטתי. זאת בנוסף להרס שיטתי של מוזיאונים לארכיאולוגיה, כנסיות וקברי קדושים שהחל עוד קודם לכן.

הרס נכסי התרבות העולמיים אינו המעשה החמור ביותר של הארגון, אולם הוא מביא לידי ביטוי את הרב-רובדיות שלו: כך, יש בו מי שמבקש לכפות תפיסה פונדמנטליסטית בשטחים שבשליטתו; אחרים מבקשים לפגוע במערב ובערכיו; קבוצה נוספת מעוניינת ליצור פרובוקציות על מנת להישאר על סדר היום העולמי; ויש גם מי שמבקש לשכנע אספנים לרכוש מן הארגון פריטים ארכיאולוגיים על מנת "להצילם".

בערב העיון נבקש לעמוד על פניו הרב-ממדיים של הארגון באמצעות בחינת מכלול המניעים להרס השיטתי של אתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת תרבות.