מאגר דירוג אשראי לאומי: הגברת התחרות או העמקת אי־השוויון?

יום רביעי 20/01/16, 17:45 עד 20:30

שולחן עגול

בימים אלה נדונה בוועדת הכלכלה של הכנסת הצעת חוק ממשלתית שעניינה איסוף מידע פיננסי על אזרחי מדינת ישראל ואגירתו במאגר מידע לאומי שינוהל בבנק ישראל. על פי ההצעה, מידע זה יועבר לחברות דירוג אשראי מסחריות ומשם לנותני האשראי, בתקווה להגביר את התחרות בשוק האשראי הצרכני. המצדדים טוענים כי החוק הוא כלי לצמצום האפליה במתן אשראי וכי הוא יתרום לצמצום הפערים הכלכליים. המתנגדים מזהירים כי החוק ייצור מערכת תיוג ודירוג מפלה שדווקא תנציח את הפערים החברתיים ותעמיק את אי־השוויון.
בשולחן העגול יידונו שאלות כגון: מי יקבע את נוסחאות הדירוג ועד כמה הדירוג יהיה שקוף והגון? האם די ברגולציה המוצעת כדי להגן על זכויות הציבור, ובייחוד על קבוצות חלשות ומודרות? האם החוק יגרום לפגיעה בפרטיות והאם הפגיעה היא מידתית? מהם הסיכונים הטמונים בהפרטת האחריות על בניית המאגר ובמסירתה לידי חברה פרטית?

לפרטים:
רמי אדוט: rami.adut@gmail.com; 054-4674715
נעמיקה ציון: nomika@migvan.org.il