מגדר, קונפליקט ופרפורמנס כפרקטיקה של התנגדות תרבותית

יום רביעי 09/01/19, 16:30 עד 19:30

פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום, האוניברסיטה העברית בירושלים והחוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה מתכבדים להזמינכן/ם לשני מפגשים.

אירוע ראשון

פרפורמנס הוא מבע וביצוע של התערבות תרבותית-פוליטית. זו פרקטיקה הממקמת את הגוף במרכז ועושה בו שימוש, בייחוד במרחבים ציבוריים, כדי לאתגר מבנים חברתיים, להוציא אל האור (מילולית ומטאפורית) קולות מושתקים ולהזמין יחידים וקבוצות להוות עדים ומשתתפים ל/בעשייה זו. כפרקטיקה אמנותית, היא מאפשרת לקבוצות שגישתן למוקדי הכוח החברתיים מוגבלת, להביע מחאה שלא מתאפשרת – ויכולה אף להיות מסוכנת – באמצעים ישירים יותר. מנגד, במרחבים שאינם מוגנים, היא חושפת את היוצרים והמופיעים לתגובות נגד. בהתחשב בנורמות חברתיות ותרבותיות, לעיתים עצם השימוש בגוף ו/במרחב הציבורי נתפסים כערעור המוביל להפעלת מגוון סנקציות.

שני המפגשים יתמקדו באופנים שבהם פרפורמנס מאפשר התנגדות של קבוצות שונות באוכלוסייה. האירוע במכון ון ליר יתמקד בעבודתן של אמניות פלסטיניות. האירוע באוניברסיטת חיפה יוקדש לסיפורי הלידה המושתקים של אימהות-מהגרות שילדיהן נחטפו בישראל של שנות החמישים.

הכניסה חופשית, אך מספר המקומות מוגבל. אנא אשרו את השתתפותכן/ם בקישור:

https://bit.ly/2Leer0G עד 1 בינואר 2019.

לפרטים נוספים:  http://en.davis.huji.ac.il/book/gender-forum

לשאלות וליצירת קשר:

ד"ר טל ניצן tal.nitsan1@mail.huji.ac.il וד"ר רותי אבליוביץ' ruthie105@gmail.com