מחלוקות בכלכלה

יום שלישי 05/04/11, 17:00 עד 19:00

סדרת "מחלוקות בכלכלה" מבקשת להציג באופן מאוזן סוגיות בכלכלה העומדות במרכז סדר היום הציבורי ולהשתית את הדיון הציבורי בנושאים אלה על מסד מושגי ועובדתי מוצק. מסיבות שונות, לעתים קרובות הידע הכלכלי, התיאורטי והאמפירי של הציבור בסוגיות מסוימות אינו משקף את הידע הקיים בתחום ואת המחלוקות שמתלוות לדיון האקדמי. מטרת הסדרה היא להציג כל נושא ממגוון זוויות, לפרוס את השיקולים בעד ונגד מדיניות זו או אחרת כדי להציג לעיני הציבור את התמונה המלאה, ולסייע לו לגבש דעה מושכלת מתוך ידיעת הטווח המלא של אפשרויות הפעולה. הסוגיות שיוצגו בדיונים ייבחנו ביחס למצב הנוכחי בישראל ומתוך השוואה למקומות אחרים בעולם. 

 
בשיתוף קרן פרידריך-אברט