ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון / מפגש שני

יום שלישי 22/10/13, 18:00 עד 20:00

מגיבה: גב' שילה מוסאי

מפגש שני: הקולנוע האיראני והפרובלמטיקה של דימויי המחאה (במהלך ההרצאה יוקרנו קטעים מסרטים איראניים)

בשנים האחרונות מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות רבות. המתחים שעולים במהלכן אל פני השטח נוגעים לעתיד החברות והקהילות החיות במדינות האזור והם מתגלעים בין תפיסות שונות ובין חזונות מנוגדים. קשה לאמוד את השינוי המתחולל בחברות המזרח התיכון, ואנו נוהגים להבינו בעיקר באמצעות ההתרחשויות במערכות הפוליטיות והצהרות המנהיגים. בסדרת הרצאות זו נקדם דיון שונה: נסיט את המבט מהנאומים בפרלמנט וממגישי החדשות אל התרבות הפופולרית. בשלושת המפגשים שיתקיימו בחודש אוקטובר, נתמקד בשלוש מדינות באזור – מצרים, איראן וסוריה – ונדון בהיבטים שונים של המחאות המתרחשות מתוך התייחסות לסוגים שונים של תרבות פופולרית.