יום עיון לסיכום עבודתה של קבוצת המחקר ”הערבית בישראל: שפה, ידע, כוח“

יום שישי 20/02/15, 09:00 עד 13:15

 

בגלל מזג האוויר הסוער ביומיים הקרובים

נדחה יום העיון

הערבית בישראל: בין שפה רשמית לתרבות מודחקת

שהיה אמור להתקיים ביום שישי בבוקר, 20 בפברואר 2015

מועד חדש יפורסם בהקדם

 

הדיון על השפה הערבית בישראל פותח פתח לעבר סוגיות כבדות משקל הנראות מכריעות עוד יותר בימים אלו. השפה הערבית, הקשורה לתרבות הערבית ולערבים אזרחי ישראל, לזכויות קולקטיביות ולערכים פוליטיים וסימבוליים, הקשורה בהיסטוריה של רבים מהיהודים, והמעוגנת כשפה רשמית בארץ הנשמרת בצד הערבי והנשכחת בצד היהודי, מהווה נקודת מוצא לדיוננו זה שבמרכזו השפעה של שפה על חברה וחברה על שפה. בין היתר, נעמוד על שאלות הנוגעות למעמדה הרשמי של השפה והשפעתו על יחסי יהודים-ערבים? על מקומה של השפה הערבית ביצירה התרבותית של הערבים בישראל ומקומה בזהות הערבית לאור הסכסוך? ועל אופקים לעתידה של הערבית בישראל, לרבות חשיבותה המכרעת של השפה בניתוח חברתי, פוליטי, כלכלי ותרבותי בחיים בארץ.