מרחבים יהודיים מודרניים: מגטו ונציה ועד זמננו

יום שני 30/06/14 עד יום רביעי 02/07/14

סדנת קיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית

בשיתוף עם אוניברסיטת קליפורניה, סנטה קרוז

הסדנה מיועדת למוזמנים בלבד

הגלובליזציה בימינו מציבה בקדמת הבמה את היחסים בין זהות למיקום מרחבי; היא מדגישה נאמנויות טרנס־לאומיות ומצטלבות המשפיעות על היבטים מרכזיים בזהות היהודית – היבטים שכמה כותבים וחוקרים עכשוויים כבר החלו לבחון ולפתח. גטו ונציה מעורר מגוון שאלות בדבר מרחבים יהודיים מודרניים שמילאו תפקידים מרכזיים בתרבות היהודית והאירופית, מאז בידודם של היהודים בגטו עם הקמתו בשנת 1516. ההיסטוריה של הגטו, דימויו והתהודות הסמליות שלו הולידו מודלים שונים העומדים ברקע של כמה מרחבים יהודיים מודרניים שאליהם הרבו היהודים לחזור ברגעי ייאוש היסטוריים. חקר המרחבים היהודיים המודרניים מעלה מגוון רחב של שאלות, למשל:
 

האם קיימות מערכות של תנאים הכרחיים ומספיקים המכוננים מרחבים יהודיים מודרניים פרדיגמטיים?

מה משמעותם של מרחבים יהודיים מודרניים למי שחי בתוכם ולמי שנמצא מחוץ להם?

אילו תפקידים ממלא הכוח הפוליטי, החברתי והתרבותי בתוך מרחבים יהודיים מודרניים אלה?

כיצד השפיעה ומשפיעה מדינת ישראל על הגדרות בנות זמננו של העם יהודי?

אילו תפקידים ממלאות תרבויות המיעוטים במרחבים יהודיים מודרניים?

סדנת הקיץ תעסוק בנושאים אלה ובאחרים.