משילות משולבת

משילות   |   מדינה   |   חברה   |   שוק
יום רביעי 27/05/15 עד יום חמישי 28/05/15
מיקום האירוע: 
המכללה האקדמית ספיר, אודיטוריום ע“ש נחמיה לב־ציון, בניין האקדמיה 9202

 

כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת

משילות משולבת

מדינה, חברה, שוק

תיאוריה ופרקטיקה בחברה דמוקרטית

 

למרות היכולות הארגוניות של המדינה המודרנית היא מעולם לא מָשלה לבדה ותמיד נדרשה לשתף פעולה עם קבוצות וארגונים לא מדינתיים: ארגונים עסקיים, חברתיים ודתיים, ארגוני עובדים, קבוצות אינטרסים ונציגי האליטות. משילות הייתה ועודנה אפוא פרויקט פוליטי רב־משתתפים שמחייב דפוסים שונים של תיאום, שיתוף פעולה וחלוקת אחריות. לאחרונה התגבר העניין האקדמי והציבורי בתפקידיה של המדינה בחברה ובכלכלה. אחת ההנחות היא שמשילות מתאפיינת – או רצוי שתתאפיין – בחלוקה שונה של תחומי אחריות, סמכויות וביצוע בין המדינה ובין שחקנים אחרים, במסגרת השוק והחברה האזרחית, בזירה הלאומית והבין־לאומית. תופעת המשילות המשולבת (או “הממשל המשולב”) טומנת בחובה פוטנציאל עם ערך מוסף דמוקרטי ואזרחי: האפשרות לשילוב רחב ועמוק יותר של קבוצות וגורמים בניהול סוגיות חברתיות־כלכליות  החל משלב התכנון, דרך הניהול והביצוע, וכלה בפיקוח. בתפיסת “הניהול הציבורי החדש”, לדוגמה, נטען כי רצוי שהמדינה תקבע מדיניות אך תעביר את יישומה לידיים אחרות באמצעות הפרטה ומיקור חוץ. כיום גוברת ההכרה שיש לפתח דפוסים חדשים של שילוב ושיתוף פעולה בין השחקנים.

בכנס ייבחנו התמורות שחלו במוסד המדינה ובתפיסת אחריות המדינה, והיתכנותה של משילות משולבת – בתיאוריה ובפרקטיקה. בחלקו הראשון נדון ברפורמת ההפרטה והשלכותיה על הכלכלה והחברה, ונשאל האם רגולציה יכולה לתת מענה הולם להפרטה. בהמשך ננסה להשיב על השאלות: מהי משילות משולבת? מה המשמעות של אחריות המדינה והאחריותיות (accountability) הדמוקרטית במערכות כאלה? מהו השילוב ה”נכון” בין אוטונומיה ותלות הדדית בין השותפים? מה משמעות ההבדלים בעוצמה ובמשאבים העומדים לרשותם? בחלקו השני של הכנס נדון בפתרונות בנוסח המשילות המשולבת, ויוצגו מקרי מבחן אחדים תוך עיון בשאלות כגון: מהם המאפיינים של מערכות מוצלחות של משילות משולבת בישראל ובחברות אחרות? איך מחולקת האחריות בין השותפים? מהו תהליך קביעת המטרות וקבלת ההחלטות? כיצד מעריכים את תוצאות העשייה המשולבת? אילו דפוסים של העברת מידע, הידברות ומשא ומתן מאפשרים לגשר בין יעילות אינסטרומנטלית, השתתפות ודמוקרטיזציה במערכות מרובות משתתפים? כיצד עשויה משילות משולבת להשפיע ואף לעצב מחדש יחסי מדינה-חברה-כלכלה-סביבה?