"עבודות שקופות": עבודה, זמן ומגדר

יום רביעי 07/12/16, 10:00 עד 16:00

 

כנס

 

עֲבוֹדָה שְׁקוּפָה כוללת עבודות בית במרחב הפרטי, התנדבות במרחב הציבורי ועבודה טיפולית ורגשית הנעשית בשני המרחבים כאחד, אך אינה מוכרת ומוגדרת כעבודה ואינה מתוגמלת ככזו. בכנס ננסה להבין את משמעותן של עבודות שקופות עבור קבוצות שונות של נשים בהקשרים חברתיים ומשפחתיים שונים ובתקופות חיים שונות. כמו כן נבחן כיצד עבודות שקופות מהוות מנגנון חברתי-תרבותי של שימור היחסים ההיררכיים בין נשים לגברים ובין הפרטי לציבורי ונציע כיוונים לפיתוח מדיניות בנושאים אלו.