ערב עיון לזכרו של הילרי פטנאם

יום שלישי 12/04/16, 19:00 עד 21:00

פרופסור הילרי פטנאם השפיע השפעה מכרעת על תחומים פילוסופיים מגוונים, בהם הפילוסופיה של הלשון, הפילוסופיה של הרוח והפילוסופיה של המדע, ותרומותיו לתחומים אלו קבעו עבור רבים את סדר היום הפילוסופי. במרכז הגותו עומדות שאלת האמת וההתנגדות לעמדות השוללות אותה. פטנאם התעניין גם בפילוסופיה יהודית וביטא את יחסו החם לישראל בביקורים רבים, בהוראה באוניברסיטאות בישראל ובהדרכת תלמידים המלמדים כיום בארץ.