פותחים שבוע – האדם וסביבתו / ויחי

יום ראשון 08/01/17, 18:00 עד 19:00

אבא מברך ואימא בוכה

סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם מעורב עמם ואחראי להם. התורה, על חלקיה השונים, בוחנת את האתגרים הניצבים בפני האדם בבואו לתפוס את מקומו בין שאר הנבראים ואת הצלחתו לעמוד באתגרים אלו; היא עוסקת ביחסם של נוחלי "צלם אלוהים" זה לזה, וכן אל העולם שירשו ושהם עתידים להוריש לצאצאיהם.
בסדרת המפגשים "פותחים שבוע" לשנת תשע"ז נעמוד על יחסו של האדם לסביבתו הפיזית, לבעלי החיים ולבני האדם המקיפים אותו כפי שהוא מוצג בספר הספרים; נבחן את מקומו של האדם בין יתר הנבראים, את השפעתו על סביבתו, וכן את מערכות היחסים בין האדם לשכנו –במסגרת מקומית או גלובלית, אידיאולוגית או דתית וכיוצא בזה – מתוך דגש על זכויותיו וחירויותיו של האדם מכאן, ועל גבולותיהן של זכויות וחירויות אלו מכאן.

קבצים מצורפים: